Konst som uppror: ”Det är viktigt att känna oro”

Starka färger, energi och inspiration. En ny konstnärskonstellation ställer snart ut sin färgstarka konst under namnet Uppror och oro på Örebro Konsthall. På lördag den 8 mars är det vernissage.

På lördag om en vecka invigs utställningen Uppror och oro på Örebro konsthall. De fyra deltagande konstnärerna har länge velat göra något tillsammans och i Örebro öppnade sig en möjlighet.

– Ja, vi ville pröva våra verk tillsammans, säger Sofie Arfwidson, en av konstnärerna. Vi tycker att våra konstverk rör sig inom samma teman och vi har liknande åsikter och förhållningssätt.

De fyra utställande konstnärerna är, förutom Sofie Arfwidson även Anders Romare, Leif Holmstrand och Nichlas Winmalm. De är inspirerade av den tyska konstnärsgruppen die Brücke som verkade i Tyskland för ganska precis hundra år sedan. Precis som de tyska konstnärerna vill den svenska gruppen måla fram ett uppror mot konventionen, mot det rationella. Konstnärerna är mot det rent avbildande i konsten och i stället vill de lyfta fram det undermedvetna och det hallucinatoriska.

”Vi arbetar i ett flow”

Tre av konstnärerna arbetar med måleri och en med skulptur. Deras konstnärliga uttryck är ganska olika men gemensamt är deras inställning till konsten och världen, berättar Sofie Arfwidson. Gemensamma punkter finns också i arbetssättet. Sofie Arfwidson menar att de arbetar på ett intuitivt sätt där arbetet med ett nytt verk börjar med ett öppet sökande. Färgerna i måleriet är ofta starka, lysande och tilltagssättet kan vara lite våldsamt.

– Vi arbetar intuitivt, i ett flow. Vi kan använda ganska mycket färg. Tjockt med färg och sedan hälla och skvätta. Låta det flöda, säger hon.

Upproret i utställningens titel handlar alltså om ett uppror mot konventioner och mot rationalitet. Oron kommer sig av att det är svårt att få lugn och ro. Det är svårt att känna något annat än oro när det händer så mycket hemskt i världen, menar Sofie Arfwidsson.

– Samtidigt är det viktigt att känna oro i dagens samhälle där till exempel nynazistiska grupperingar får fäste. Det är viktigt att vara vaken och kritisk till sin samtid, säger hon.

”Begränsa inte”

Men ibland kan framtiden se hopplös ut. Enligt Sofie Arfwidson blir samhället alltmer konservativt, ideologierna är döda, och allt är individualiserat. Hon menar att det finns för lite hopp och att det därför är just hopp som de vill förmedla i utställningen. Med sin konst vill gruppen öppna för energi och visa att konsten kan vara en väg att skapa sig ur oron och påverka världen. Kanske blir publiken dessutom inspirerad att skapa själva.

– Det är en viktig del av vår konstsyn, säger Sofie Arfwidson. Alla kan vara konstnärer. Begränsa dig inte. Det gäller bara att våga. Kanske kan den här utställningen vara en hjälp på vägen, säger hon.

Lena Lagerlöf