Film från Domkyrkan i Lund; Konsten som mötesplats i kyrkan. Se människan – bland helgon, förrädare och älskande. Bibliska gestalter på ett nytt sätt.